Veilig en Gezond wonen in de Minho van Portugal

Veilig wonen in de Minho van Portugal

In heel de wereld is er momenteel een ontwikkeling met het coronavirus. Hier in Arco de Baulhe waar ik nu woon en Canedo de Basto waar het eerste woonproject is, zijn er nagenoeg geen besmettingen.

Portugal heeft geen of weinig last van het virus in de Minho streek.

Juist in de Minho streek van Portugal is het veilig wonen. Het is een dunbevolkt gebied.

Portugal staat in de top 3 van veiligste landen om te wonen. De gezondheidszorg is op een hoog niveau in de Minho. De streek Minho in Portugal is 1 van de gezondste gebieden in de wereld om in te wonen. Er is nauwelijks criminaliteit in de Minho streek en het woord discriminatie kennen ze hier niet. 

De lucht in de Minho van Portugal is zuiver.

Over de Voortgang van het Project

Na verkoop eerste woonproject start ik tweede woonproject zelfde huizen met hogere prijzen i.v.m. de factor arbeid t.o.v. de prijzen van de laatste huizen van het eerste woonproject.

Arbeiders vertrekken massaal naar het buitenland waar ze meer verdienen. Dus ik moet goede arbeiders fors meer betalen toekomstig. Dat is geen hogere wiskunde en snapt elke koper!

I.v.m. het wereldwijde coronavirus heeft de Portugese overheid, vanuit voorzorg, diverse maatregelen getroffen waardoor ook de bouw in geheel Portugal officieel vanaf 20 maart 2 weken stil heeft gelegen. Daarna weer veilig aan het werk inclusief toeleveranciers.

De werknemers hebben verplicht 10 vakantiedagen ingeleverd en zijn niet gesteund door de overheid. In de zomer nemen de arbeider 3 of 5 dagen vakantie of niet en dan met kerst wellicht 3 dagen.

Het virus ontwikkelt hier in de Minho veel minder dan in andere delen van de Wereld. Wellicht door de tijdige en degelijke voorzorgsmaatregelen waar de bevolking zich ook keurig aan houdt.

Veilig met de auto of vliegtuig naar Portugal

Over de Beweging van Mensen

Naast Betaalbaar wonen met A+ Kwaliteit staat Portugal Comfort Living voor Sociaal wonen met veel Privacy. Vergelijk dit met het oude dorpsgevoel waarbij het vanzelfsprekend was dat je wat voor elkaar over had.

Bewoners vullen elkaar aan met elkaars krachtpunten, natuurlijk zonder verplichtingen. Bijzonder binnen het Portugal Comfort Living zijn een Voedselproject, Vervoersproject en 2 Energieprojecten.

Op het eerste woonproject komt ook een flinke gemeenschappelijke moestuin i.v.m. zelfvoorzienend. Portugal Comfort Living betaald de grondkosten en aanzienlijke granieten muurkosten als kado voor de bewoners!

Hartelijke groet vanuit het zonnige groene Hart van Portugal,

De Projecten – Passie Portugal